«

»

Chatillon DFS-II

DFS II-R je dostupan sa odvojenim senzorom što omogućuje testiranje u aplikacijama kod kojih je testiranje sa uređajem s integriranim senzorom neprikladan. Korisnik može koristiti različite senzore uz isti indikator što mu osigurava veliku fleksibilnost.

Bitne karakteristike

 • Bežični Bluetooth® prijenos podataka
 • Napredne funkcije
  • Granice opterećenja
  • Usrednjavanje opterećenja
  • Usporedba opterećenja
  • Detekcija prekida
  • Analogni i digitalni izlazi
  • Zapisi preopterećenja
 • Integrirana mjerna ćelija
  • Točnost bolja od 0.1% FS
  • Mehanička zaštita do 150% FS
 • Vanjska mjerna ćelija
  • Točnost bolja od 0.1%
 • Jednostavno korisničko sučelje
 • NIST kalibracija sa podacima