Arhiva kategorije: Kvaliteta električne energije

PQUBE 3

Novi modularni monitor kvalitete električne energije snima sve parametre kvalitete električne energije u klasi A prema IEC 61000-4-30 Ed3.

U osnovnoj konfiguraciji ima čak 5/8 kanala za mjerenje struje. Analizator posjeduje ugrađeno web sučelje na hrvatskom /engleskom jeziku. Moguć je daljinski pristup i pregled mjernih podataka preko web sučelja sa bilo kojeg računala.

 

Karakteristike:

 • Klasa A prema IEC 61000-4-30 Ed. 3 za sve parametre
 • Uzorkovanje 512 uzoraka po periodi / kanalu
 • Točnost mjerenja energije: klasa 0.2S
 • Senzori okoliša (temperatura, vlaga, tlak..)
 • Napredni senzori okoliša (X-Y-Z akcelormetar, K-tip termopar, sunčevo zračenje W/m2)
 • GPS modul za vremensku sinkronizaciju
 • Micro Synchrophasor (μPMU)
 • Zaštićena https komunikacija
 • Izvještaji sukladno normi EN50160

 

Primjene:

 • Solarne elektrane
 • Elektrane na bio masu
 • Vjetroelektrane
 • Energy management
 • Podatkovni centri

QUBEVIEW

Qubeview Multi-PQube Management  Software

Jedna od glavnih značajki uređaja PQube je jednostavnost u radu s pojedinačnim uređajima. Međutim, ovaj pristup ima nedostatke u većim sustavima gdje rad s pojedinačnim uređajima putem pretraživača odnosi mnogo vremena.

Qubeview omogućava jednostavan i automatiziran rad s velikim brojem PQubeova. Hijerarhijski organizirane uređaje jednostavno se konfigurira preko korisničkog sučelja. Preuzimanje podataka može se vršiti za proizvoljni podskup uređaja i vremenski period u arhivu po želji (File System ili SQL baza) i to na zahtjev ili automatski. Preuzeta mjerenja se prikazuju kroz interaktivne grafove te se mogu eksportirati u obliku slike ili CSV datoteke. Qubeview je modularan te se može jednostavno proširivati bez potrebe za ponovnom instalacijom.

Dranetz HDPQ

Dranetz HDPQ prijenosni analizatori Klase A

DRANETZ analizatori klase A kvalitete električne energije u potpuno novom kućištu s potpuno novim hardware-om i korisničkim sučeljem.

HDPQ

Značajke:

 • Mjerenje napona 1000 Vrms, AC/DC, 512 uzoraka/periodi
 • Detekcija brzih tranzijenata 1 µs – do 2000 Vpk
 • Mjerenje struje do 6 kA
 • 8 diferencijalnih kanala (4 napona, 4 struje)
 • Mjerenje frekvencije, napona, struja,snage, energije, faznog kuta, PF, nesimetrije, harmonika, interharmonika, flickera, prenapona, propada, prenapona
 • PQ klasa A za sve parametre prema – IEC61000-4-30 Ed3
 • Mjerenje harmonika prema IEC61000-4-7
 • Mjerenje flickera prema IEC61000-4-15
 • Snimanje 10000 ciklusa prije/poslije triggera
 • Izvještaj prema normi EN50160
 • 7“ LCD zaslon
 • Interna memorija 4 GB
 • Automatske postavke preprogramiranih načina snimanja
 • GPS sinkronizacija
 • Programski alat DranView 7

 

Nova komunikacijska svojstva:

 • Ethernet, Wi-Fi, USB, Bluetooth
 • VNC za potpunu daljinsku kontrolu
 • Apple i Android apps

BRAVO HPI

BRAVO HPI Prijenosni PQ logeri za kućne priključke

BRAVO HPI je serija kompaktnih prijenosnih logera za kućne priključke. Instrument mjeri sve parametre kvalitete električne energije u klasi S prema IEC 61000-4-30. Glavne aplikacije su: mjerenje sukladnosti napona na točki predaje (1-fazno, 2-fazno, 3-fazno), mjerenje i snimanje svih parametara kvalitete električne energije i profila tereta, direktno spajanje u utičnicu.

BRAVO_HPI

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE:

 • Mjerenje kvalitete električne energije i profila tereta
 • 1-fazno/3-fazno mjerenje u NN mrežama
 • Mjerenje direktno u utičnici potrošača
 • Sukladnost prema EN50160

 

KLJUČNA SVOJSTVA:

 • 1/3/4 naponska ulaza, 0/1/3/4 strujna ulaza
 • Robusno kućište sa gumenom zaštitom
 • Uređaj je klasa S prema normi IEC 61000-4-30 Ed2
 • Evaluacija kvalitete el. energije prema EN50160
 • Može se napajati iz naponskog mjernog kruga
 • Ugrađena baterija za rad tijekom prekida napajanja
 • Direktni priključak u ormarić ili utičnicu kupca
 • Komunikacija: USB, WiFi, RS485, Ethernet
 • Snimanje razine MTU signala (Ripple control)

BRAVO SPI

BRAVO SPI Prijenosni PQ logeri za trafostanice

BRAVO SPI je serija robusnih prijenosnih logera namjenjenih za NN i SN trafostanice. Instrument mjeri sve parametre kvalitete električne energije u klasi S prema IEC 61000-4-30. Glavne aplikacije su: mjerenje sukladnosti napona na sabirnicama, mjerenje i snimanje svih parametara kvalitete električne energije i profila tereta na svim izvodima (do 32 strujna kanala).

BRAVI_SPI

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE:

 • Istovremeno mjerenje na sabirnicama i svim izvodima
 • Mjerenje do 32 strujna kanala
 • Mjerenje kvalitete električne energije i profila tereta
 • Sukladnost prema EN50160

 

KLJUČNA SVOJSTVA:

 • 3/4 naponska ulaza, do 32 strujna ulaza
 • Robusno kućište sa gumenom zaštitom
 • Uređaj je klasa S prema normi IEC 61000-4-30 Ed2
 • Evaluacija kvalitete el. energije prema EN50160
 • Može se napajati iz naponskog mjernog kruga
 • Ugrađena baterija za rad tijekom prekida napajanja
 • Komunikacija: USB, WiFi, RS485, Ethernet
 • Snimanje razine MTU signala (Ripple control)
 • Direktna instalacija na NN sabirnice i izvode, kod SN trafostanica preko mjernih trafoa

PQView 4

Nova generacija softvera za prikupljanje, pohranu i analizu mjernih podataka o kvaliteti i potrošnji električne energije. PQView4 omogućava korisnicima pregledavanje, naprednu statističku analizu i lociranje kvarova korištenjem web pretraživača. Mjerni podatci se mogu učitavati iz baza podataka proizvođača, ili direktno iz mjernih uređaja koji mogu biti: monitori kvalitete električne energije, pametna brojila, zaštitni releja, registratori kvarova itd..

Svojstva:

 • Podržava protokole: IEC 61850, OPC-DA, MODBUS
 • Podržava formate zapisa: PQDIF, COMTRADE, CSV,…
 • Podržava uređaje: GE, DranetzBMI, Tectra, PML, PMI, PSL, Fluke, Qualitrol, Schweitzer, Landis+Gyr, Schneider ION,…
 • Izgradnja baza podataka neograničene veličine korištenjem Microsoft SQL servera
 • Automatsko generiranje izvještaja prema normama: EN50160, IEEE519, NVE1557, CREG065, IEC 61000-3-6/7,…PQview 4

Arbiter model 928A

Multimetar za elektroenergetske sustave, model Arbiter 928Aarbiter_928A

Ne samo da ovaj uređaj mjeri osnovne naponske i strujne veličine već također mjeri i parametre kvalitete električne energije uključujući harmonike, flikere, propade, prekide i nadvišenja. Za aplikacije gdje su potrebna strujna mjerenja model Arbiter 928A radi sa nekoliko tipova strujnih transformatora koji su dostupni kao opcija uređaju.

Glavne karakteristike uređaja:

 • Niska cijena
 • Točnost 0.1%
 • Mjerenje snage i energije
 • Flikeri prema IEC 61000-4-15
 • Harmonici strujni i naponski do 50-og, THD
 • Fazni kutevi  I-I, V-V, I-V
 • Prikaz valnog oblika

 


Više informacija možete pogledati na web stranici proizvođaća:http://arbiter.com/catalog/product/model-928a.php

AUTOMATIZIRANI SUSTAV MONITORINGA KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE, AMS

AMS automatizirani sustav monitoring kvalitete električne energije se sastoji od mjernih ure đaja, baze podataka, te programa za automatizirano prikupljanje podataka, generiranje i slanje izvještaja.

Ključna svojstva

 • Otvoreni sustav neovisan o jednom proizvođaću
 • Objedinjuje sve tipove uređ aja i proizvo đaća
 • Automatsko generiranje i slanje izvještaja
 • Ne traži potporu korisnika, sve radi u pozadini
 • Arhivira i izvještava neograničen broj mj. mjesta
 • Zajednička baza podataka za period od 10 godina
 • Mogu se postaviti kriteriji za bilo koju normu
 • Modularni izvještaji, zavisno od profila korisnika
 • Dogradnja svojstvima prema spec. zahtjevima

 

IPC

Generator naponskih propada, prenapona i prekida u niskonaponskoj mreži. Posebno je primjenjljiv u ispitivanju utjecaja smetnji u napajanju na sofisticirane elektroničke uređaje, logičke sklopove i upravljanja.
 • generira naponske propade, prenapone i prekide u NN mreži (100 V do 480 V, sve do 200 A), jednofazno ili trofazno
 • potpuno sukladan sa SEMI F47, IEC61000-4-34, IEC61000-4-11, CBEMA, ITIC, MIL STD
 • primjenjljiv za certificiranje opreme prema međunarodnim standardima
 • osim što generira smetnje ujedno i snima kompletni tijek događaja po periodama i pohranjuje u memoriju
 • IPC softverom moguća je dodatna analiza tijeka energije, harmonička analiza i ostalo

 

 


POWER 1000

Prijenosni analizator služi za mjerenje električnih veličina u DC i AC sustavima sve do 1000 Hz. Posebno je pogodan za sustave sa varijabilnom frekvencijom.

 • kompletna analiza snaga i energija na izlazima frekvencijskih pretvarača
 • 8 izoliranih kanala sa 100 kHz uzorkovanjem
 • veliki ekran u boji (touchscreen 51/2 ”, 1/4 VGA)
 • analiza harmonika do 50-tog reda
 • mjerenje flikera prema IEC61000-4-15
 • 4 digitalna i 4 kontrolna ulaza

PQA823/824

Ručni analizator kvalitete električne energije u skladu s IEC61000-4-30 klasa B.

 • točnost ±0,5%
 • mjerenje napona, struja, snaga, energija,flikera i harmonika do 49-tog reda
 • touchscreen 320 x 240 pixela
 • 15 Mb memorije
 • EN50160 statistika

ENCORE

Serija instrumenata za permanentni monitoring u skladu je sa standardom IEC61000-4-30 klasa A.

 • osnovno kučište ima modularni koncept izvedbe s trofaznim mjernim modulima
 • 4 virtualna monitora u jednom kučištu
 • GPS modul s antenom za vremensku sinkronizaciju
 • modem za daljinsku komunikaciju putem telefonske linije
 • pomoćno DC napajanje 220 V za ugradnju u trafostanice
 • Cross trigger funkcija za snimanje svih parametara mjerenja na svim modulima i na svim mjernim mjestima istovremeno.
 • ugrađen WEB server
 • SW modul za klasifikaciju događaja, detekcija izvora smetnji
 • SW modul za računanje dinamičkih indikatora pouzdanosti
 • interna memorija 1 GB
 • interna baterija s minimalnom autonomijom 10 min i trajnim čuvanjem snimljenih podataka
 • komunikacijska sučelja: RS232, RS485, Ethernet LAN, modem, GSM-GPRS
 • protokol: XML, Modbus, TCP/RTU, HTTP

PQ1

Relej kvalitete napajanja otkriva probleme kvalitete standardnog izmjeničnog napajanja. Jednofazni monitor koji je također mogućekoristiti i u trofaznom sustavu između dviju faza ili između faze ineutrala.

 • detekcija propada, prenapona, prekida, impulsa
 • tri para kontakata releja, normalno zatvorenih
 • detekcija vrlo kratkih impulsa do 500 ns
 • tipična točnost 0.5%
 • automatsko podešavanje na 50 Hz, 60 Hz ili 400 Hz
 • direktno spajanje na 100 Vrms do 240 Vrms, 277 Vrms do 480 Vrms uz prilagodni transformator
 • u skladu je sa međunarodnim standardima za kvalitetu napajanja
 • nije potrebno računalo ni softver

DRANVIEW

Softver za prijenos podataka i analizu s mjernih instrumenata proizvođača Dranetz BMI.
 • intuitivan i jednostavan zaupotrebu
 • napredna analiza događaja, harmonici, filter, kategorizacija događaja
 • export u PQDIF
 • import COMTRADE formata
 • odličan alat za izradu izvještaja