Arhiva kategorije: Ekspertni programi za velike monitoring sisteme

PQView 4

Nova generacija softvera za prikupljanje, pohranu i analizu mjernih podataka o kvaliteti i potrošnji električne energije. PQView4 omogućava korisnicima pregledavanje, naprednu statističku analizu i lociranje kvarova korištenjem web pretraživača. Mjerni podatci se mogu učitavati iz baza podataka proizvođača, ili direktno iz mjernih uređaja koji mogu biti: monitori kvalitete električne energije, pametna brojila, zaštitni releja, registratori kvarova itd..

Svojstva:

 • Podržava protokole: IEC 61850, OPC-DA, MODBUS
 • Podržava formate zapisa: PQDIF, COMTRADE, CSV,…
 • Podržava uređaje: GE, DranetzBMI, Tectra, PML, PMI, PSL, Fluke, Qualitrol, Schweitzer, Landis+Gyr, Schneider ION,…
 • Izgradnja baza podataka neograničene veličine korištenjem Microsoft SQL servera
 • Automatsko generiranje izvještaja prema normama: EN50160, IEEE519, NVE1557, CREG065, IEC 61000-3-6/7,…PQview 4

AUTOMATIZIRANI SUSTAV MONITORINGA KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE, AMS

AMS automatizirani sustav monitoring kvalitete električne energije se sastoji od mjernih ure đaja, baze podataka, te programa za automatizirano prikupljanje podataka, generiranje i slanje izvještaja.

Ključna svojstva

 • Otvoreni sustav neovisan o jednom proizvođaću
 • Objedinjuje sve tipove uređ aja i proizvo đaća
 • Automatsko generiranje i slanje izvještaja
 • Ne traži potporu korisnika, sve radi u pozadini
 • Arhivira i izvještava neograničen broj mj. mjesta
 • Zajednička baza podataka za period od 10 godina
 • Mogu se postaviti kriteriji za bilo koju normu
 • Modularni izvještaji, zavisno od profila korisnika
 • Dogradnja svojstvima prema spec. zahtjevima