«

»

AUTOMATIZIRANI SUSTAV MONITORINGA KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE, AMS

AMS automatizirani sustav monitoring kvalitete električne energije se sastoji od mjernih ure đaja, baze podataka, te programa za automatizirano prikupljanje podataka, generiranje i slanje izvještaja.

Ključna svojstva

  • Otvoreni sustav neovisan o jednom proizvođaću
  • Objedinjuje sve tipove uređ aja i proizvo đaća
  • Automatsko generiranje i slanje izvještaja
  • Ne traži potporu korisnika, sve radi u pozadini
  • Arhivira i izvještava neograničen broj mj. mjesta
  • Zajednička baza podataka za period od 10 godina
  • Mogu se postaviti kriteriji za bilo koju normu
  • Modularni izvještaji, zavisno od profila korisnika
  • Dogradnja svojstvima prema spec. zahtjevima