Arhiva kategorije: Generator naponskih propada

IPC

Generator naponskih propada, prenapona i prekida u niskonaponskoj mreži. Posebno je primjenjljiv u ispitivanju utjecaja smetnji u napajanju na sofisticirane elektroničke uređaje, logičke sklopove i upravljanja.
  • generira naponske propade, prenapone i prekide u NN mreži (100 V do 480 V, sve do 200 A), jednofazno ili trofazno
  • potpuno sukladan sa SEMI F47, IEC61000-4-34, IEC61000-4-11, CBEMA, ITIC, MIL STD
  • primjenjljiv za certificiranje opreme prema međunarodnim standardima
  • osim što generira smetnje ujedno i snima kompletni tijek događaja po periodama i pohranjuje u memoriju
  • IPC softverom moguća je dodatna analiza tijeka energije, harmonička analiza i ostalo