«

»

BRAVO HPI

BRAVO HPI Prijenosni PQ logeri za kućne priključke

BRAVO HPI je serija kompaktnih prijenosnih logera za kućne priključke. Instrument mjeri sve parametre kvalitete električne energije u klasi S prema IEC 61000-4-30. Glavne aplikacije su: mjerenje sukladnosti napona na točki predaje (1-fazno, 2-fazno, 3-fazno), mjerenje i snimanje svih parametara kvalitete električne energije i profila tereta, direktno spajanje u utičnicu.

BRAVO_HPI

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE:

 • Mjerenje kvalitete električne energije i profila tereta
 • 1-fazno/3-fazno mjerenje u NN mrežama
 • Mjerenje direktno u utičnici potrošača
 • Sukladnost prema EN50160

 

KLJUČNA SVOJSTVA:

 • 1/3/4 naponska ulaza, 0/1/3/4 strujna ulaza
 • Robusno kućište sa gumenom zaštitom
 • Uređaj je klasa S prema normi IEC 61000-4-30 Ed2
 • Evaluacija kvalitete el. energije prema EN50160
 • Može se napajati iz naponskog mjernog kruga
 • Ugrađena baterija za rad tijekom prekida napajanja
 • Direktni priključak u ormarić ili utičnicu kupca
 • Komunikacija: USB, WiFi, RS485, Ethernet
 • Snimanje razine MTU signala (Ripple control)