Arhiva kategorije: Prijenosni analizatori

Dranetz HDPQ

Dranetz HDPQ prijenosni analizatori Klase A

DRANETZ analizatori klase A kvalitete električne energije u potpuno novom kućištu s potpuno novim hardware-om i korisničkim sučeljem.

HDPQ

Značajke:

 • Mjerenje napona 1000 Vrms, AC/DC, 512 uzoraka/periodi
 • Detekcija brzih tranzijenata 1 µs – do 2000 Vpk
 • Mjerenje struje do 6 kA
 • 8 diferencijalnih kanala (4 napona, 4 struje)
 • Mjerenje frekvencije, napona, struja,snage, energije, faznog kuta, PF, nesimetrije, harmonika, interharmonika, flickera, prenapona, propada, prenapona
 • PQ klasa A za sve parametre prema – IEC61000-4-30 Ed3
 • Mjerenje harmonika prema IEC61000-4-7
 • Mjerenje flickera prema IEC61000-4-15
 • Snimanje 10000 ciklusa prije/poslije triggera
 • Izvještaj prema normi EN50160
 • 7“ LCD zaslon
 • Interna memorija 4 GB
 • Automatske postavke preprogramiranih načina snimanja
 • GPS sinkronizacija
 • Programski alat DranView 7

 

Nova komunikacijska svojstva:

 • Ethernet, Wi-Fi, USB, Bluetooth
 • VNC za potpunu daljinsku kontrolu
 • Apple i Android apps

Arbiter model 928A

Multimetar za elektroenergetske sustave, model Arbiter 928Aarbiter_928A

Ne samo da ovaj uređaj mjeri osnovne naponske i strujne veličine već također mjeri i parametre kvalitete električne energije uključujući harmonike, flikere, propade, prekide i nadvišenja. Za aplikacije gdje su potrebna strujna mjerenja model Arbiter 928A radi sa nekoliko tipova strujnih transformatora koji su dostupni kao opcija uređaju.

Glavne karakteristike uređaja:

 • Niska cijena
 • Točnost 0.1%
 • Mjerenje snage i energije
 • Flikeri prema IEC 61000-4-15
 • Harmonici strujni i naponski do 50-og, THD
 • Fazni kutevi  I-I, V-V, I-V
 • Prikaz valnog oblika

 


Više informacija možete pogledati na web stranici proizvođaća:http://arbiter.com/catalog/product/model-928a.php

POWER 1000

Prijenosni analizator služi za mjerenje električnih veličina u DC i AC sustavima sve do 1000 Hz. Posebno je pogodan za sustave sa varijabilnom frekvencijom.

 • kompletna analiza snaga i energija na izlazima frekvencijskih pretvarača
 • 8 izoliranih kanala sa 100 kHz uzorkovanjem
 • veliki ekran u boji (touchscreen 51/2 ”, 1/4 VGA)
 • analiza harmonika do 50-tog reda
 • mjerenje flikera prema IEC61000-4-15
 • 4 digitalna i 4 kontrolna ulaza