«

»

POWER 1000

Prijenosni analizator služi za mjerenje električnih veličina u DC i AC sustavima sve do 1000 Hz. Posebno je pogodan za sustave sa varijabilnom frekvencijom.

  • kompletna analiza snaga i energija na izlazima frekvencijskih pretvarača
  • 8 izoliranih kanala sa 100 kHz uzorkovanjem
  • veliki ekran u boji (touchscreen 51/2 ”, 1/4 VGA)
  • analiza harmonika do 50-tog reda
  • mjerenje flikera prema IEC61000-4-15
  • 4 digitalna i 4 kontrolna ulaza