Arhiva kategorije: Softveri za prijenos podataka i analizu

QUBEVIEW

Qubeview Multi-PQube Management  Software

Jedna od glavnih značajki uređaja PQube je jednostavnost u radu s pojedinačnim uređajima. Međutim, ovaj pristup ima nedostatke u većim sustavima gdje rad s pojedinačnim uređajima putem pretraživača odnosi mnogo vremena.

Qubeview omogućava jednostavan i automatiziran rad s velikim brojem PQubeova. Hijerarhijski organizirane uređaje jednostavno se konfigurira preko korisničkog sučelja. Preuzimanje podataka može se vršiti za proizvoljni podskup uređaja i vremenski period u arhivu po želji (File System ili SQL baza) i to na zahtjev ili automatski. Preuzeta mjerenja se prikazuju kroz interaktivne grafove te se mogu eksportirati u obliku slike ili CSV datoteke. Qubeview je modularan te se može jednostavno proširivati bez potrebe za ponovnom instalacijom.

DRANVIEW

Softver za prijenos podataka i analizu s mjernih instrumenata proizvođača Dranetz BMI.
  • intuitivan i jednostavan zaupotrebu
  • napredna analiza događaja, harmonici, filter, kategorizacija događaja
  • export u PQDIF
  • import COMTRADE formata
  • odličan alat za izradu izvještaja