Arhiva kategorije: Filteri

3940

Programabilni, dvokanalni, Butterworth/Bessel filter, u području od 3 Hz do 2 MHz. Karakteristika frekvencijskog odziva je maksimalno ravna (Butterworth) za čisto filtriranje u frekvencijskoj domeni ili linearno fazna (Bessel) za omogućavanje filtriranja impulsnih signala. Strmina prigušenja je 24 dB/oktavi po kanalu. Područje ulaznih kanala je +/- 4.5 V vršno i omogućuje ulazna i izlazna pojačanja od 0 dB ili 20 dB, što se može odabrati pomoću tipkovnice na prednjoj ploči ili preko GPIB sučelja.
  • frekvencijski opseg: 3 Hz do 2 MHz
  • vrste filtera: Butterworth ili Bessel
  • strmina prigušenja: 24 dB/oktavi/kanalu
  • ulazno pojačanje: 0 dB ili 20 dB
  • izlazno pojačanje: 0 dB ili 20 dB
  • prigušenje pojasa filtracije: >95 dB