Arhiva kategorije: Instrumenti za obradu signala

3905C

Programabilni višekanalni filter koji se može konfigurirati s više modula filter/pojačalo: elliptical za anti-aliasing, Butterworth za čisto filtriranje u frekvencijskoj domeni i Bessel za filtriranje impulsa i kompleksnih signala. Odabir donjeg frekvencijskog praga do 0.01 Hz i gornjeg do 25.6 MHz sa strminom od 24 dB do 115 dB/oktavi.
  • moguće ugraditi do 5 filter modula
  • interna memorija
  • modovi pojačanja i bypass-a
  • senzor preopterećenja
  • samotestiranje pri uključivanju