«

»

MT500

MT500 trofazni izvor struje i napona.
Trofazni prijenosni strujno/naponski izvor do 12A i 300V. Strujni i naponski kanali se mogu odvojeno podešavati.Također je moguće podešavanje faktora snage i faznog kuta 0 do 360°. Ispitna frekvencija je sintetizirana i sinkronizirana s napajanjem. Na zalonu su prikazane RMS vrijednosti struje i napona svake faze, fazni kut između struje i napona, radna, jalova i prividna snaga, frekvecija, fazna rotacija i factor snage.

  • Naponski raspon 40V – 300V
  • Izlazna snaga po naponskom krugu 15VA
  • Strujni raspon 4mA – 12A
  • Izlazna snaga po strujnom krugu 15VA
  • Frekvencija 45-65Hz