«

»

MT786

MT786 trofazni potpuno automatski sistem za kontrolu brojila s ugrađenim strujnim i naposkim izvorom
Sistem se sastoji od etalona (klasa 0,05) s ugrađenim strujnim i naponskim izvorom (do 500V/120A). Sistem je dizajniran za analizu kompletnog brojila i lokalnih potrošačkih prilika.
• Verifikacija tereta i instalacije brojila
• Verifikacija energetskog priključka
• Mjerenje u 4 kvadranta
• Mjerenje frekvencije, faznog kuta, faktora snage
• Ispitivanje 3 ili 4 žičnog sistema
• Analiza harmoničkog spektra
• Analiza valnih oblika
• Prikaz vektorskog dijagrama
• Automatski rad bez upotrebe računala
• Memorija za spremanje rezultata