«

»

MT551

MT551 Trofazni izvor struje i napona

 

Lagani prijenosni trofazni izvor struje i napona namijenjen za terensku kontrolu brojila.

  • Trofazno generiranje struje do 120A
  • Trofazno generiranje napona do 500V
  • Generiranje do 40-og harmonika u struji i naponu
  • Postavljanje opterećenja za svaku točku zasebno
  • Postavljanje faznog kuta 0 – 360°
  • Generiranje programiranih valnih oblika struje i napona
  • Programirajući faktori snage
  • Simulacija uvjeta na terenu
  • Zaslon 10,4“