«

»

BR SERIES otporničke dekade

  • područja od 0,1 Ω do 10 MΩ