«

»

LMG 450

Precizni analizator snage
  • točnost: 0.1%, napon: 6-600 V, struja: 0.6 A – 16 A, frekv.: DC-20 kHz
  • mjeri napon, struju, struju zaleta, snagu, faktor snage, energiju…
  • 1-4 izolirana mjerna ulaza s jako malim kapacitetom u odnosu na zemlju
  • mjerni proces bez prekida
  • harmonici i interharmonici do 99.
  • analogni i digitalni ulazi i izlazi
  • auto-skalirajući strujni senzori kompenzirani u fazi i amplitudi
  • spremanje podatka na PC
  • grafički prikaz valnih oblika
  • konfiguracija za mjerenje na transformatorima (točnost 0,07%)