«

»

PX110

Digitalni wattmetar može se koristiti u laboratoriju ili na terenu.
 • zaslon tri linije s po 4 znamenke
 • mjerni opseg DC do 1 kHz
 • AC/DC aktivna snaga 6 kW
 • točnost 2%
 • prividna snaga 10 VA do 1 kVA
 • jalova snaga 1 VAR do 6 kVAR
 • točnost 2%
 • faktor snage
 • mjerenje napona 500 mV do 600 VRMS
 • točnost 1%
 • mjerenje struje 10 mA do 10 A
 • točnost 1%
 • struja zaleta 5 do 65 A
 • RS232 optičko sučelje