«

»

PX120

Dizajniran za generalnu i tehničku edukaciju, instalatere i industrijske održavatelje. PX120 digitalni wattmetar može se koristiti u laboratoriju ili na terenu.
  • zaslon tri linije s po 4 znamenke
  • mjerni opseg DC do 1 kHz
  • AC/DC aktivna snaga 6 kW
  • točnost 1%
  • prividna snaga 10 VA do 1 kVA
  • jalova snaga 1 VAR do 6 kVAR
  • točnost 2%
  • faktor snage
  • mjerenje napona 500 mV do 600 VRMS
  • točnost 0,5%
  • mjerenje struje 10 mA do 10 A
  • točnost 0,5%
  • struja zaleta 5 do 65 A
  • RS232 optičko sučelje