Arhiva kategorije: Loggeri fizikalnih veličina

FL600

3 kanalni logger protoka i temperature vrlo malih dimenzija i težine
  • impulsni ulaz, analogni ulaz (0-2.5 V) i temperaturni ulaz (4-20 mA)
  • 16 bitna rezolucija
  • ugrađeni temperaturni senzor
  • logger protoka sa senzorom na impulsnom ulazu i kombinacijom tlaka, razine i sl. na analogni ulaz
  • IP65 kućište