«

»

GEN II

Serija loggera koristi bežičnu radiokomunikaciju za prijenos podataka i idealan je za mjesta gdje nije moguće ostvariti fizičku komunikacijsku vezu
  • bežična radiokomunikacija u UHF području
  • mjerenje sljedećih parametara: temperatura, vlažnost, napon, struja, razina vidljivog svjetla i UV zračenja, tlak zraka
  • digitalni ulazi
  • baterijsko napajanje
  • idealno za monitoring parametara okoline u muzejima i sličnim ustanovama gdje atmosferski uvjeti moraju biti kontrolirani