Arhiva kategorije: Loggeri univerzalni za električne i fizikalne veličine

SQ2000

Serija su kompaktni loggeri modularnog dizajna, vrlo prilagodljivi raznim aplikacijama
 • točnost 0,05%
 • 8, 16 ili 32 kanalni
 • ulazi za mjerenje napona, struje, otpora, temperature, impulsa
 • mogućnost odabira raznih tipova temperaturnih sondi
 • ugrađeni Ethernet, RS232, USB, GSM modem, SD kartica
 • softver Squirrel Plus za detaljnu analizu

Više informacija možete pogledati na: http://www.grantinstruments.com/data-loggers/

SQ1000

Serija univerzalnih loggera za električne i fizikalne veličine modularnog dizajna s prilagodljivim brojem kanala
 • točnost 0,1%, 12 bitna rezolucija
 • modularan dizajn s mogućnošću konfiguracije raznih tipova mjernih ulaza
 • mjerenje do 124 kanala i pohrana do 2 milijuna očitanja
 • analogni, digitalni, impulsni ulazi
 • RS232, GSM modem