«

»

SQ2000

Serija su kompaktni loggeri modularnog dizajna, vrlo prilagodljivi raznim aplikacijama
  • točnost 0,05%
  • 8, 16 ili 32 kanalni
  • ulazi za mjerenje napona, struje, otpora, temperature, impulsa
  • mogućnost odabira raznih tipova temperaturnih sondi
  • ugrađeni Ethernet, RS232, USB, GSM modem, SD kartica
  • softver Squirrel Plus za detaljnu analizu

Više informacija možete pogledati na: http://www.grantinstruments.com/data-loggers/