Arhiva kategorije: Hall senzori

BH series

  • dostupni s magnetskom osjetljivošću od 7,5 – 50 mV/kG
  • aksijalni i transverzalni modeli
  • modeli za ultra nisko polje