«

»

DIOS 03

DIOS03

Višenamjenski mrežni monitor sa velikim preglednim grafičkim sučeljem za mjerenja i kontrolu u jednofaznim ili trofaznim NN, SN ili VN energetskim mrežama.

Mjeri i snima frekvenciju, fazni i linijske napone, struje, nesimetriju u naponu i struji, radnu i jalovu energiju, faktor snage, pojedinačne harmonike u naponu i struji do 50 i THD u naponu i struji. Dodatni programski moduli omogućavaju aktiviranje funkcionalnosti snimanja međuharmonika, flikera, naponskih događaji, signalnih napona, zapisa valnih oblika, mjerenje nivoa MTU signala i PQ evaluaciju prema EN 50160

 

  • ekran u boji sa intuitivnim sučeljem za upravljanje uređajem i pregled mjerenja
  • ugrađen web server za daljinski nadzor rada uređaja (modeli STANDARD i NAPREDNI)
  • ugrađeno trofazno brojilo (kWh, kvarh, kVAh)
  • impulsni i relejni izlazi sa programibilnim alarmima (modeli STANDARD i NAPREDNI)
  • kontinuirano mjerenje sa 128 uzoraka/periodu, neovisno uzorkovanje sa 6.4 kHz
  • mjerenje napona i struja u klasi 0.5 / 0.2
  • mjerenje radne energije u klasi 0.5, jalove u klasi 1 prema
  • ugrađen temperaturni senzor
  • standardno USB sučelje ,opcija RS485 i/ili 10/100Mbit RJ45 Ethernet
  • dodatni programski moduli: Power Quality, Ripple Control (MTU), valni oblici, događaji