«

»

MIT525

Mjerenje otpora izolacijeMIT525 instrument za mjerenje otpora izolacije ispitnim naponom od 100 V do 5 kV

  • mjeri otpor do 10 TΩ
  • napajanje iz mreže ili baterijsko (6 sati neprekidnog rada)
  • Li ion-ska baterija, punjenje 2 sata
  • ispitna struja 3 mA
  • mjerenje kapaciteta, struje i napona (AC i DC)
  • imunitet na smetnje 3mA
  • automatski testovi IR, PI, DAR, SV i DD, BURN, RAMP
  • memorija za spremanje podataka i kompletnog ispitnog protokola
  • USB sučelje
  • težina 4,5 kg