Arhiva kategorije: Regulatori faktora snage

NOVAR

Regulatori faktora snage su potpuno automatski instrumenti za optimalnu kompenzaciju jalove snage.
  • Serija 11/12xx pogodna je za primjene gdje se zahtjeva precizna kontrola kod malog tereta.
  • Serija 10xx namjenjena je za manje zahtjevne primjene gdje se zahtjeva niska cijena i jednostavno korištenje.
  • Serija 13xx namjenjena je sustavima kompenzacije gdje standardna rješenja sa relejnim izlazima za kontrolu prekidača ne mogu zadovoljiti specifikacije. To su obično sistemi sa naglim promjenama jalove snage, ili sistemi sa strogim zahtjevima na elektromagnetske smetnje i kvalitetu električne energije.