Arhiva kategorije: Ugradni panel instrumenti

DIOS 03

DIOS03

Višenamjenski mrežni monitor sa velikim preglednim grafičkim sučeljem za mjerenja i kontrolu u jednofaznim ili trofaznim NN, SN ili VN energetskim mrežama.

Mjeri i snima frekvenciju, fazni i linijske napone, struje, nesimetriju u naponu i struji, radnu i jalovu energiju, faktor snage, pojedinačne harmonike u naponu i struji do 50 i THD u naponu i struji. Dodatni programski moduli omogućavaju aktiviranje funkcionalnosti snimanja međuharmonika, flikera, naponskih događaji, signalnih napona, zapisa valnih oblika, mjerenje nivoa MTU signala i PQ evaluaciju prema EN 50160

 

 • ekran u boji sa intuitivnim sučeljem za upravljanje uređajem i pregled mjerenja
 • ugrađen web server za daljinski nadzor rada uređaja (modeli STANDARD i NAPREDNI)
 • ugrađeno trofazno brojilo (kWh, kvarh, kVAh)
 • impulsni i relejni izlazi sa programibilnim alarmima (modeli STANDARD i NAPREDNI)
 • kontinuirano mjerenje sa 128 uzoraka/periodu, neovisno uzorkovanje sa 6.4 kHz
 • mjerenje napona i struja u klasi 0.5 / 0.2
 • mjerenje radne energije u klasi 0.5, jalove u klasi 1 prema
 • ugrađen temperaturni senzor
 • standardno USB sučelje ,opcija RS485 i/ili 10/100Mbit RJ45 Ethernet
 • dodatni programski moduli: Power Quality, Ripple Control (MTU), valni oblici, događaji

 

HTN950N

Jednofunkcijski ugradbeni mjerni terminal
 • mjerenje temperature i kontrola unutarnjih krugova visokonaponskih uljnih ili zračnih transformatora da bi se izbjegla šteta zbog pregrijavanja
 • standardne dimenzije 96 x 96
 • ulazi za 4 signala od Pt100 sondi i mjerenje do 200°C u stvarnom vremenu
 • programiranje tri temperaturne granice da bi se aktivirao zvučni alarm, isključio transformator ili prisilno uključili ventilacijski sustavi, koji su povezani s istim brojem nezavisnih izlaznih releja, slobodnih naponskih kontakata
 • programiranje je moguće preko tipkovnice na instrumentu bez uporabe softvera