«

»

Multitest M75

Multitest M75 višefunkcijski instrument koji objedinjuje funkcije multimetra, ispitivača instalacija i LAN testera

  • mjeri TRMS AC/DC napon, AC/DC struju ( uz odgovarajući strujni senzor), otpor i frekvenciju
  • dodatne funkcije su max/min/avg, hold funkcije i detekcija vršnih vrijednosti
  • kod ispitivanja instalacija instrument ispituje neprekinutost, otpor izolacije, otpor uzemljenja, ispituje fidovku, redoslijed faza i istofaznost
  • inovativna funkcije je ta da osnovno ispitivanje instalacija ( uzemljenje, fidovku, izolaciju) možete ispitivati tako da samo uključite instrument u utičnicu i pritisnete test. Kao rezučltat dobiti ćete prikaz (ok, not ok)
  • LAN ispitivać funkcija omogućuje da provjerite ožičenje i kabele u mreži te da lagano otklonite kvar ako je potrebno.