Arhiva kategorije: Tlačne vage-primarni etaloni tlaka

T series

Serija etalona tlaka nudi laboratorijsku točnost u izvedbi za industrijske potrošače. Tri su izvedbe s različitim točnostima, ±0,100%, ±0,025% i ±0,015%.
 • tlačno područje 100 do 10000 kPa
 • ponovljivost 0,005%
 • jedinice psi, bar, kPa, kg/cm2
 • konfiguracija za rad u laboratoriju ili na terenu
 • glavna primjena za industrijske potrošače

PK series

Serija etalona tlaka je kompaktan instrument za rad na terenu. Instrumet se nalazi u kutiji gdje su predviđeni utori za utege pa je krajnje jednostavan za prijenos.
 • tlačno područje 1 do 200 kPa
 • ponovljivost 0,005%
 • jedinice psi, bar, mbar, kPa, g/cm2, inH2O , cmH2O
 • kalibriran na standardnu gravitaciju 9,80665 m/s2
 • konfiguracija za rad u laboratoriju ili na terenu
 • robusnost za svakodnevnu uporabu

HK series

Serija etalona tlaka namijenjena je za kalibriranje presostata, pretvornika i kontrolora tlaka koji mogu pružiti referentni tlak u procesu kontrole aplikacija.
 • tlačno područje 100 do 10000 kPa
 • ponovljivost 0,005%
 • jedinice tlaka psi, bar, kPa, kg/cm2
 • konfiguracija za rad u laboratoriju ili na terenu
 • robusnost za svakodnevnu uporabu