«

»

HK series

Serija etalona tlaka namijenjena je za kalibriranje presostata, pretvornika i kontrolora tlaka koji mogu pružiti referentni tlak u procesu kontrole aplikacija.
  • tlačno područje 100 do 10000 kPa
  • ponovljivost 0,005%
  • jedinice tlaka psi, bar, kPa, kg/cm2
  • konfiguracija za rad u laboratoriju ili na terenu
  • robusnost za svakodnevnu uporabu