«

»

PK series

Serija etalona tlaka je kompaktan instrument za rad na terenu. Instrumet se nalazi u kutiji gdje su predviđeni utori za utege pa je krajnje jednostavan za prijenos.
  • tlačno područje 1 do 200 kPa
  • ponovljivost 0,005%
  • jedinice psi, bar, mbar, kPa, g/cm2, inH2O , cmH2O
  • kalibriran na standardnu gravitaciju 9,80665 m/s2
  • konfiguracija za rad u laboratoriju ili na terenu
  • robusnost za svakodnevnu uporabu