Arhiva kategorije: Tlakomjeri

CA852

Manometar
  • tlačno područje do 138 mbar-a
  • maksimalni dozvoljeni tlak 1,38 bar-a
  • rezolucija 0,1 mbar-a
  • mjerne jedinice psi, bar, mbar, mmH2O , inH2O
  • diferencijalno mjerenje
  • min, max vrijednosti
  • hold funkcija
  • pozadinsko osvijetljenje