«

»

MS420

Višenamjenski kalibrator petlje koji omogućuje veliku točnost u jako malom kućištu. Pomoću jedne tipke odabiremo struju koja može biti 4, 8, 12, 16 ili 20 mA.
  • kalibracija registratora s crtanjem grafa
  • kalibracija panel instrumenata
  • kalibracija instrumenata s spremanjem podataka
  • kalibracija ostalih procesnih instrumenata