«

»

PA 33

Mjerni pretvornik služi za trofazno mjerenje odabranih mjernih veličina (napon, struja, snaga, frekvencija itd.), te konverziju u strujni izlaz
  • pretvornik je opremljen s 3 naponska ulaza (3 x 230 V) i 3 strujna ulaza (5 A)
  • ima dva 4 – 20 mA izlaza, dva galvanski izolirana digitalna izlaza za alarme
  • RS232 ili RS485 komunikacija