«

»

SER 4100

Sistem prikupljanja i zapisivanja podataka sa vremenskom rezolucijom 1 ms. Izgrađen je tako da nadzire i zapisuje u realnom vremenu sve promjene stanja ulaznih točaka. Oblikovan je u blokovima koji se mogu ugraditi u veliki sistem sa raznim vrstama komunikacije. Kapacitet osnovnog modula je 64 ulazna kanala, a max kapacitet jednog kućišta je 512 točaka, odnosto 4096 točaka za sistem sa više kućišta. Kućišta mogu biti locirana lokalno ili do 1,6 km udaljeno. Ima sedam komunikacijskih sučelja, pa se može istovremeno priključiti više uređaja za štampanje, prikaz i spremanje podataka.

PRIMJENE:
U svakom procesu koji uključuje opremu velike brzine, proces sa brzim odzivima ili kompleksnu interakcija sustava, SER 4100 omogućava identificiranje problema, smanjanje neplaniranih ispada i povećanje proizvodnje.