Arhiva kategorije: Oprema za RF, EMC, ESD

NSG3060

Multifunkcijski EMC generatorNSG 3060 je TESEQov novi multifunkcijski generator koji simulira efekte elektromagnetskih smetnji za ispitivanje imunosti u sukladnosti sa međunarodnim, lokalnim i proizvođaćevim standardima uključujući i zadnje IEC/EN standarde.

NSG 3060 je dizajniran da udovolji zahtjevima konduktivnih EMC testova za CE markiranje i ANSI C62.41, uključujući ispitivanje otpornosti na udarne prenapone (6.6 kV), ispitivanje otpornosti na brze tranzijente (4.8 kV), i ispitivanja kvalitete električne energije. Uređaj je proširiv te se može konfigurirati za mnogo širi spektar aplikacija.

Ispitivanje po standardima:

 • IEC/EN61000-4-5 – surge
 • IEC/EN61000-4-4 – burst
 • IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61000-4-29 – kvaliteta el. energije
 • IEC/EN61000-4-9 – pulsna magnetska polja
 • IEC/EN61000-4-8 – magnetska polja 50 Hz
 • IEC/EN 61000-4-12

Neke od prednosti za korisnika:

 • parametri se mogu mijenjati za vrijeme testa
 • predkonfigurirani testovi prema normama
 • modularan i proširiv sustav bez potrebe za slanjem na kalibraciju nakon dodavanja modula

WIN 3000

TESEQ Softver za udaljenu konfiguraciju i kontrolu EMC i RF uređaja

 • potpuno konfigurabilan kako bi dao najbolji fokus na najvažnije parametre
 • korisnik može kreirati upravljačke programe za nove instrumente
 • opširna biblioteka standardnih testova
 • generiranje izvještaja koji se mogu editirati u MS Wordu

279

Elektrostatski voltmetar za beskontaktno mjerenje površinskog potencijala do ±3000 V.
 • elektrofotografska mjerenja
 • studije efekata radijacije
 • traženje elektriciteta
 • traženje električnih polja
 • kontrola i monitoring procesa
 • proizvodnja tiskanih pločica

MIKROVALNI MJERAČI SNAGE RW5xxx

Usmjereni mikrovalni miliwattmetri za vojne i civilne aplikacije

 • frekvencijsko područje od 2 MHz do 2700 MHz
 • snaga 100 mW do 1000 W; +5 do +40 dBm
 • NATO certificirani

257D

Prijenosni, baterijski napajan mjerač elektrostatskih polja koristan pri traženju problema vezanih za statički elektricitet.
 • dva mjerna područja 2 kV/cm i 20 kV/cm
 • senzori za korištenje u eksplozivnim zonama
 • senzori mogu biti udaljeni i do 300 m
 • izlaz za snimač za dugotrajni monitoring

 

NSG 435 ESD

ESD simulator

 • maksimalan napon 16.5 kV za zrak i 9 kV kontakt
 • LCD ekran
 • polaritet +/-, izmjenično
 • baterijski napajan
 • ugrađene postavke za ispitivanje prema normi IEC61000-4-2

NSG 4070

RF generator
 • integriran signal generator 9 kHz – 1 GHz
 • 3 ulaza za mjerače snage 9 kHz – 1 GHz
 • integriran modul pojačala snage do 75 W
 • višestruke opcije monitoriranja EUT-a
 • uključen osnovni softver za kontrolu i generator izvještaja

Ispitivanje po standardima:

 • IEC/EN61000-4-3 – radiated RF
 • IEC/EN61000-4-6 – conducted RF
 • IEC/EN61000-4-20 – transverse electromagnetic (TEM) waveguides
 • IEC/EN61000-4-21 – reverberation chamber test methods

NSG 3040

Multifunkcijski generator
 • surge napon do 4.4 kV
 • EFT/burst do 4.8 kV/1 MHz
 • kvaliteta el. energije do 16 A / 260 VAC i DC
 • ekran osjetljiv na dodir
 • predkonfigurirani testovi prema normama
 • modularan sustav

Ispitivanje po standardima:

 • IEC/EN61000-4-5 – surge
 • IEC/EN61000-4-4 – burst
 • IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61000-4-29 – kvaliteta el. energije
 • IEC/EN61000-4-9 – pulsna magnetska polja
 • IEC/EN61000-4-8 – magnetska polja 50 Hz

GTEM serija komora

 • GTEM 250 – 2000 (ujedno označava i visinu)
 • frekvencije od DC do 20 GHz
 • efikasna pretvorba snage traži manja pojačala snage
 • generirana polja su u glavnini homogena i jednostavna za kalkulaciju
 • odličan VSWR kroz čitav spektar frekvencija, nije potrebno mjeriti reflektiranu snagu

PROFILINE 2100

Analizator flikera i harmonika
 • analizator snage u stvarnom vremenu
 • 1MS/s
 • programibilni AC/DC naponski izvor
 • velik opseg snaga 1.25 kVA do 45 kVA
 • harmonička i interharmonička testiranja imuniteta u sukladnosti s IEC/EN61000-4-13
 • naponski propadi i prekidi u sukladnosti s IEC/EN61000-4-11 i IEC/EN61000-4-34 do 50 A po fazi
 • Windows softver: WIN 2100 i WIN 2120 za jednostavne procedure, daljinsku kontrolu, procesiranje ispitnih podataka i generiranje izvješća

 

CA42

Instrument koji služi za mjerenje električnih i niskofrekventnih magnetskih polja i uspoređuje ih s međunarodnim standardima.
 • frekvencijsko područje DC do 400 kHz
 • standardi IEC, EN, DIN, VDE, BGV, ICINRP
 • ispis mjerenja aposlutni ili relativno (%)
 • osciloskopske funkcije
 • izbor 4 eksterne sonde
 • 1 za električno polje 1 V/m do 30 kV/m
 • 3 magnetske sonde 1nT do 1T

 

272A

Prijenosni mjerač površinske otpornosti
 • mjerni opseg: 8×103Ω do 2×10n (n=13)
 • s koncentričnom sondom podržava mjerenja prema ASTM D-257, ANSI/ESD STM11.11 i ANSI/ESD STM11.2 za površinsku i volumnu otpornost
 • displej prikazuje 16 znamenaka

268A

Monitor elektrostatskog naboja pogodan za ispitivanje svih tipova ionizirajućih sustava prema ESD normi S3.1.
 • dva ispitna područja: 1 kV i 5 kV
 • odvojeno prikazivanje napona i vremena za detaljnu analizu promjene naboja
 • maksimalni izlaz 6 kV
 • maksimalni kapacitet izboja: 20 ± 2 pF
 • točnost bolja od 2%