Arhiva kategorije: Oprema za ispitivanje EMC (conducted)

NSG3060

Multifunkcijski EMC generatorNSG 3060 je TESEQov novi multifunkcijski generator koji simulira efekte elektromagnetskih smetnji za ispitivanje imunosti u sukladnosti sa međunarodnim, lokalnim i proizvođaćevim standardima uključujući i zadnje IEC/EN standarde.

NSG 3060 je dizajniran da udovolji zahtjevima konduktivnih EMC testova za CE markiranje i ANSI C62.41, uključujući ispitivanje otpornosti na udarne prenapone (6.6 kV), ispitivanje otpornosti na brze tranzijente (4.8 kV), i ispitivanja kvalitete električne energije. Uređaj je proširiv te se može konfigurirati za mnogo širi spektar aplikacija.

Ispitivanje po standardima:

 • IEC/EN61000-4-5 – surge
 • IEC/EN61000-4-4 – burst
 • IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61000-4-29 – kvaliteta el. energije
 • IEC/EN61000-4-9 – pulsna magnetska polja
 • IEC/EN61000-4-8 – magnetska polja 50 Hz
 • IEC/EN 61000-4-12

Neke od prednosti za korisnika:

 • parametri se mogu mijenjati za vrijeme testa
 • predkonfigurirani testovi prema normama
 • modularan i proširiv sustav bez potrebe za slanjem na kalibraciju nakon dodavanja modula

NSG 435 ESD

ESD simulator

 • maksimalan napon 16.5 kV za zrak i 9 kV kontakt
 • LCD ekran
 • polaritet +/-, izmjenično
 • baterijski napajan
 • ugrađene postavke za ispitivanje prema normi IEC61000-4-2

NSG 4070

RF generator
 • integriran signal generator 9 kHz – 1 GHz
 • 3 ulaza za mjerače snage 9 kHz – 1 GHz
 • integriran modul pojačala snage do 75 W
 • višestruke opcije monitoriranja EUT-a
 • uključen osnovni softver za kontrolu i generator izvještaja

Ispitivanje po standardima:

 • IEC/EN61000-4-3 – radiated RF
 • IEC/EN61000-4-6 – conducted RF
 • IEC/EN61000-4-20 – transverse electromagnetic (TEM) waveguides
 • IEC/EN61000-4-21 – reverberation chamber test methods

NSG 3040

Multifunkcijski generator
 • surge napon do 4.4 kV
 • EFT/burst do 4.8 kV/1 MHz
 • kvaliteta el. energije do 16 A / 260 VAC i DC
 • ekran osjetljiv na dodir
 • predkonfigurirani testovi prema normama
 • modularan sustav

Ispitivanje po standardima:

 • IEC/EN61000-4-5 – surge
 • IEC/EN61000-4-4 – burst
 • IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61000-4-29 – kvaliteta el. energije
 • IEC/EN61000-4-9 – pulsna magnetska polja
 • IEC/EN61000-4-8 – magnetska polja 50 Hz