«

»

NSG3060

Multifunkcijski EMC generatorNSG 3060 je TESEQov novi multifunkcijski generator koji simulira efekte elektromagnetskih smetnji za ispitivanje imunosti u sukladnosti sa međunarodnim, lokalnim i proizvođaćevim standardima uključujući i zadnje IEC/EN standarde.

NSG 3060 je dizajniran da udovolji zahtjevima konduktivnih EMC testova za CE markiranje i ANSI C62.41, uključujući ispitivanje otpornosti na udarne prenapone (6.6 kV), ispitivanje otpornosti na brze tranzijente (4.8 kV), i ispitivanja kvalitete električne energije. Uređaj je proširiv te se može konfigurirati za mnogo širi spektar aplikacija.

Ispitivanje po standardima:

  • IEC/EN61000-4-5 – surge
  • IEC/EN61000-4-4 – burst
  • IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61000-4-29 – kvaliteta el. energije
  • IEC/EN61000-4-9 – pulsna magnetska polja
  • IEC/EN61000-4-8 – magnetska polja 50 Hz
  • IEC/EN 61000-4-12

Neke od prednosti za korisnika:

  • parametri se mogu mijenjati za vrijeme testa
  • predkonfigurirani testovi prema normama
  • modularan i proširiv sustav bez potrebe za slanjem na kalibraciju nakon dodavanja modula