Arhiva kategorije: Oprema za ispitivanje EMC (RF)

WIN 3000

TESEQ Softver za udaljenu konfiguraciju i kontrolu EMC i RF uređaja

  • potpuno konfigurabilan kako bi dao najbolji fokus na najvažnije parametre
  • korisnik može kreirati upravljačke programe za nove instrumente
  • opširna biblioteka standardnih testova
  • generiranje izvještaja koji se mogu editirati u MS Wordu

GTEM serija komora

  • GTEM 250 – 2000 (ujedno označava i visinu)
  • frekvencije od DC do 20 GHz
  • efikasna pretvorba snage traži manja pojačala snage
  • generirana polja su u glavnini homogena i jednostavna za kalkulaciju
  • odličan VSWR kroz čitav spektar frekvencija, nije potrebno mjeriti reflektiranu snagu