«

»

GTEM serija komora

  • GTEM 250 – 2000 (ujedno označava i visinu)
  • frekvencije od DC do 20 GHz
  • efikasna pretvorba snage traži manja pojačala snage
  • generirana polja su u glavnini homogena i jednostavna za kalkulaciju
  • odličan VSWR kroz čitav spektar frekvencija, nije potrebno mjeriti reflektiranu snagu