«

»

WIN 3000

TESEQ Softver za udaljenu konfiguraciju i kontrolu EMC i RF uređaja

  • potpuno konfigurabilan kako bi dao najbolji fokus na najvažnije parametre
  • korisnik može kreirati upravljačke programe za nove instrumente
  • opširna biblioteka standardnih testova
  • generiranje izvještaja koji se mogu editirati u MS Wordu