Software

Edukativni softwer za kvalitetu električne energije:

PQ Teaching Toy v3.04

Tok energije, propadi, poskoci, rotacija faza, harmonici, flikeri…

Software za rad sa instrumentima i analizu podataka:

ACKSEN serija Electrocordera (EC164 – EC664):

Electrosoft v.5.2.0