«

»

MPP300

MPP300 dodatak za instrumente SOLAR300N i I-V400 da bi se od jednom mogla vršiti mjerenja i ispitivanja na tri niza fotonaponskih ćelija (jednofazno i trofazno).

  • Mjerenje TRMS napona (jednofazno i trofazno)
  • Mjerenje TRMS struje (jednofazno i trofazno)
  • Mjerenje AC/DC snage
  • Usporedno mjerenje do tri niza fotonaponskih ćelija
  • Interna memorija za spremanje podataka

 

Instrument se mora koristiti u kombinaciji s SOLAR300N ili I-V400.