Arhiva kategorije: Mjerači elektrostatskog nabijanja materijala

284 NANOCOULOMB METER

Direktno mjeri razinu elektrostatskog nabijanja na vodljivim ili izolacijskim materijalima.
  • idealno za ispitivanje PC komponenti, matičnih ploča, disk pogona i ostalih elektroničkih uređaja prema ANSI/ESD S541 i SEMI E78 standardima
  • mjeri elektrostatsko nabijanje na bilo kojem objektu smještanjem u Faraday-ev kavez spojen na mjerni instrument
  • dva mjerna područja: 20 nC i 200 nC