«

»

BITE3

Instrument za ispitivanje stanja akumulatorskih baterija
  • ispitivanje stanja baterija bez odspajanja
  • ispitivanje baterija kapaciteta do 2000 Ah
  • upozorenje o stanju baterije
  • mjeri impedanciju i napon, ispituje spojne veze
  • spektralni analizator omogučuje pregled prisutnosti harmonika u izmjeničnoj komponenti struje
  • programski paket za analize rezultata
  • punjive baterije za do 4 sata neprekidnog rada