«

»

MT3000

Prijenosni referentni sistem za baždarenje brojila el. energije. Modularni koncept omogućava razne konfiguracije prema potrebama

SVOJSTVA:

 • ispitivanje dvožičnih, trožičnih i četverožičnih sistema
 • mjerenje frekvencije, faznog kuta, faktora snage
 • prikaz valnog oblika i vektorskog dijagrama
 • mjerenje harmonika i THD
 • interna memorija
 • ispitivanje mjernih transformatora
 • generiranje struje i napona

PREDNOSTI:

 • mjerenje struje sa kompenziranim kliještima
 • vrhunska dugoročna i temperaturna stabilnost

PRIMJENE:

 • baždarenje brojila električne energije na terenu

KLJUČNE SPECIFIKACIJE:

 • mjerenje napona do 300 VAC, struje do 120 A
 • točnost mjerenja napona 0,01%
 • točnost mjerenja snage / energije 0,02%
 • 40 kV senzor za mjerenje napona na primaru SN mjernih transformatora
 • 2000 A senzor za mjerenje struja na primaru SN mjernih transformatora