«

»

4761, 4764

Etalonski strujni transformatori su vrlo precizni strujni komparatori, koriste se kao etalon za usporedbu u mosnim metodama mjerenja strujnih mjernih transformatora zajedno sa mjernim mostovima 2763 i 2767.

Posebni dizajn ovih komparatora omogućava vrlo male pogreške struje. Ovi uređaji mogu sa također koristiti za proširenje mjernog područja struja kod tanδ mjerne opreme.