«

»

PDMG-R

Monitor parcijalnih izboja na VN GIS

Tip: PDMG-R

Koristeći UHF tehnologiju, PDMG–R je monitor parcijalnih izboja napravljen za VN GIS postrojenja. Mjeri PI pomoću UHF senzora instaliranih na postrojenju, podaci se prenose i obrađuju u SW za aut interpretaciju i analizu. Ovo mogućava da se spriječe kvarovi u začetku i stalni nadzor stanja izolacionog sustava

SVOJSTVA

Kontinuirani nadzor PI u realnom vremenu, detekcija, alarmiranje i analiza

Aut. klasificiranje kvarova uzrokovanih PI

Robusna izvedba, pouzdan rad u svim uvjetima

Fleksibilna instalacija

PRIMJENE

Kontinuirano, online motrenje i analiza PI na:

fiksno instaliranim postrojenjima

VN postrojenjima prijenosnog sustava

Kritičnim sistema kao što su elektrane i veliki industrijski potrošači

Daje digitalne i analogne izlaze za SCADA sustav

Omogućava daljinski pristup podacima