«

»

TM1700

TM1700 instrument za kompletno ispitivanje prekidača

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

  • Patentirana metoda ispitivanja s dvostrukim uzemljenjem (obje strane prekidača)
  • Tri nezavisne kontaktne funkcije
  • Pre-programirane sekvence C, O, C-O, O-C, O-C-O
  • 6 galvanski odvojenih kanala
  • 6 ulaza
  • 6 analognih kanala
  • 6 digitalnih kanala