«

»

TWS

Lokator kvarova na zračnim vodovima metodom putujućih valova. Koristi se za lociranje trajnih kvarova, ali i prolaznih kvarova i smetnji koje ne može registrirati postojeća zaštita.

SVOJSTVA:

  • lokacija kvara metodom putujućih valova
  • vrlo velika točnost lociranja
  • monitoring do 8 vodova

PREDNOSTI:

  • reducira vrijeme lociranja kvara i trajanja prekida
  • registrira prolazne kvarove, te fokusira održavanje na takva mjesta, da bi se spriječili veći kvarovi u budućnosti
  • iskustva korisnika su da je korištenjem TWS za 50% manje prekida napajanja
  • smanjenje kazni i penala prema regulatornim agencijama i potrošaćima

PRIMJENE:
TWS se može koristiti na SN/VN vodovima bilo koje duljine, uključujući vodove koji sadrže sekcije kabela, paralelne krugove i kompenzaciju. Pouzdano i precizno locira bilo koju vrstu kvara, a informacije se direktno
šalju u kontrolni centar.